top of page
Този курс вече не може да бъде резервиран.

НИВО 2 - ЛАТЕНТНИ СПОСОБНОСТИ

#Енергия, #чакри, #3-6-9, #медитация, #пирамиди, #дихателни техники, #свещенагеометрия


Описание на услугата

На ниво 1 по Енергийна Анатомия учихме, че има едно единно универсално поле, което свързва човека с космоса и което наричаме Универсална Енергия (УЕ). Тази енергия е жизнената сила, която стимулира растежа на клетките и дава живот на всяко живо същество и е навсякъде в природата, около нас и в нас. Тя e във въздуха, във водата и в храната ни. Всеки човек, съзнателно или не, се възползва от тази енергия. На ниво 2 ще надградим това, което изучавахме на първият курс по енергийна анатомия на човека и наред с чакрите, 7-те енергийни тела, които отговарят на 7-те чакри и 3-те основни енергийните канали, ще учим, че в човешкото тяло имаме още една ключова енергийна структура, тази на енергийните пирамиди. Тези енергийни пирамиди са с формата на тетраедър и две от тях се намират в главата и обхващат мозъка. Ще разберете каква е тяхната роля за активиране на латентните способности на човешкия мозък, като присъща вътрешна технология на човека. През 5 в. пр.н.е. великият гръцки математик и философ Платон открива тайният код на живота в третото измерение, върху което изгражда теорията и учението за свещенната геометрия, платоновите тела и енергийната матрица на земята. Оказва се, че първото платоново тяло - ПИРАМИДАТА ИЛИ ПО-ТОЧНО ТЕТРАЕДЪРЪТ е основната енергийна структурна единица на матрицата на третото измерение, енергийната клетка на нашата слънчева система и затова тя може да бъде открита във всички биологични организми, както в растенията и животните, така и в човека. Тетраедърът е кодът на нашето измерение и тайната на живота тук на Земята. Тетраедърът е символът на триединството в нашето измерение: тяло, ум и енергия; дължина, височина и ширина; раждане, живот и смърт; създаване, поддържане и разрушаване; светата троица в християнството - Бог отец, Бог син и Светия дух; Майката земя, Бащата небе и човешкото същество в източната философия.и т.н. Наред с това, тетраедърът, заради неговата структура, символизира баланс, сила, издържливост и устойчивост, любов и мъдрост. Ако искате да научите повече и да откриете неограничените си възможности, заповядайте на Ниво 2. Програма: 9:30 – 10:00 часа – регистрация; 10:00 – 13:00 ч. – тетраедъра и свещенната геометрия. Пирамидите в главата на човека и връзката със сътворението; 13:00 – 14:00 ч. – почивка; 14:00 – 16:00 ч. – енергийни техники, дихателни техники и медитация. 16:00 – 17:30 ч. – Среща с Валентина Алексиева от Храна и Баланс с Валентина - въпроси и отговори за ползите от храненето в „ЗОНАТА“.


Данни за контакт

silvana.huesa@gmail.com

София, Bulgaria


bottom of page