top of page
Нашите услуги
 • Индивидуално или в малка група

  70 български лева
 • Всеки човек има въпроси и търси решения. Можем да ви помогнем, свържет...

  1 часа 30 мин.
  50 български лева
 • Курсове по мениджмънт, финансова култура и самоуправление за начинаещи...

  70 български лева
bottom of page